Новости

Відомості рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (18.04.2017 09:04:34)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Приложение

Зміна складу посадових осіб емітента (18.04.2017 09:04:10)

Зміна складу посадових осіб емітента

Приложение

Відомості про зміну власників акцій (13.04.2017 12:04:53)

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Приложение

Річні загальни збори Товариства відбудуться 14 квітня 2017 року. (09.03.2017 09:03:02)

Річні загальни збори Товариства відбудуться 14 квітня 2017 року.

Річні загальни збори Товариства відбудуться 14 квітня 2017 року.

Позачергові Загальні Збори акціонерів (23.06.2016 08:06:45)

Позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 17 липня 2015 року.

Приложение 1

Річні загальни збори Товариства (11.03.2016 09:03:15)

Річні загальни збори Товариства відбудуться 15 квітня 2016 року.

Приложение 1

До уваги Акціонерів (20.03.2015 14:03:24)

У 2014 році набули чинність положення закону України «Про депозитарну систему України» згідно яких власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі, якщо власник цінних паперів до 12.10.2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника, які дають право на участь в загальних зборах акціонерів, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні по питанням порядку денного.
За вирішенням цих питань та отримання відповідних консультацій акціонери можуть звернутися до обраної емітентом депозитарної установи, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТРУМ КАПІТАЛ", (надалі - Зберігач) за адресою 04070 м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 11 або по місцю знаходження ПАО «Дніпровагонрембуд» за адресою 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, до відповідальної особи Суконіка Михайла Леонідовича (тел. (056) 376 – 40 - 22), в робочий час Товариства з 9-30 до 15-00 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14.
Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».

Річні Загальни Збори акціонерів (20.03.2015 13:03:51)

Річні Загальни Збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2015 року

Приложение 1

Позачергові Загальні Збори акціонерів (07.06.2013 09:06:53)

Позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 11 липня 2013 року о 13:00
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10)
(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів 11 липня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.
Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.